High-tech sairaalafoorumi - hygienia hallintaan

High-tech sairaalafoorumi tukee ja edistää hygienian hallintaa terveydenhoitosektorilla ja teollisuudessa sekä toimii näiden asioiden piirissä työskentelevien ja niistä kiinnostuneiden yhteisöjen, yritysten, laitosten ja henkilöiden yhdyssiteenä. Foorumilla hygienian ja puhtauden ammattilaiset voivat tavata ja vaihtaa kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

HT-sairaalafoorumiin kuuluvat sairaaloiden hygienian hallintaan liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita ja verkostoja. Foorumia koordinoi Tuotekehitys Oy Tamlink ja sen keskeisiä toimijoita ovat TEKESin High-tech sairaalahankkeissa mukana olevat yritykset ja sairaalat, high tech -teollisuuden edustajat, hygienian ja puhtauden hallintaan liittyvät yhdistykset ja verkostot sekä VTT.

High-tech sairaalafoorumiin liittyvät hankkeet ja yhteistyöverkostot.

Foorumin keskeisenä tehtävänä on kansainvälinen verkottuminen työryhmä- ja seminaaritoiminnan muodossa. Sairaalafoorumi järjestää puolivuosittain seminaareja, joihin kutsutaan kansainvälisiä ja kotimaisia asiantuntijoita. Lisäksi foorumin tavoitteena on TEKESin High-tech sairaala tutkimus- ja yritysryhmäprojekteissa saatujen tulosten välittäminen, tulosten benchmarkkaus soveltuvin osin eurooppalaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä vuorovaikutteinen toiminta teknologia- ja lääketeollisuuden sekä sairaaloiden välillä.

 

 
Uutta sivuilla
Foorumin neljäs seminaari järjestettiin 14.9.2012
 
Lehdistötiedote 14.9.2012
 
HT-sairaala yritysryhmähankkeen loppuraportti
 
HT-sairaala tutkimushankkeen loppuraportti
 
Tutkimushankkeen loppuseminaari järjestettiin 21.3.2012