Tapahtumat

14.9.2012
High-tech sairaalafoorumin seminaari

High-tech sairaalafoorumin neljäs seminaari järjestettiin 14.9.2012 Hanasaaressa Espoossa.

Aamupäivän teemana oli terveydenhuollon ja elintarviketeollisuuden benchmarkkaus puhtauden ja hygienian hallinnassa. Erityisesti kuultiin puheenvuoroja ja keskusteltiin elintarviketeollisuuden hyödyntämästä hygienian omavalvonnasta ja mahdollisuuksista soveltaa vastaavaa järjestelmää terveydenhuoltoon. Tilaisuuden pääpuhujina olivat Huub Lelieveld EHEDG:stä (European Hygienic Engineering & Design Group) ja ELT Marjatta Rahkio Maitohygienialiitosta.

Iltapäivällä kuultiin High-tech sairaala yritysryhmähankkeessa sairaalaympäristöön kehitetyistä korkean hygienian tuotteista ja palveluista. Uudet ratkaisut liittyivät siivouspalveluun, ilmavaihtojärjestelmien puhdistamiseen, käsihuuhteen annosteluun, potilas- ja työjalkineisiin sekä monikäyttöisiin työasuihin, leikkausliinoihin ja leikkaustakkeihin. Tutkimushankkeessa mukana olevat sairaalat olivat tärkeässä roolissa ratkaisujen kehittämisessä ja koekäytössä.

Tilaisuuteen osallistui 100 henkeä. Seminaarin yhteydessä järjestettiin tuotenäyttely.

Yritysryhmähankkeen loppuraportti ja hankkeessa kehitetty leikkausosaston työasukonsepti ovat ladattavista seuraavista linkeistä:
Loppuraportti (print, 7 MB)
Loppuraportti (email, 0.7 MB)
Työasukonsepti (1.6 MB)

Tilaisuuden esitykset:
Päivän avaus, Veli-Jukka Anttila, HUS
High-tech sairaalafoorumin esittely ja tilannekatsaus, Vesa Nisula, Tamlink Oy
Edelläkävijämarkkinoiden mahdollisuudet terveydenhuoltosektorille, Pekka Kahri, Tekes
Terveydenhuollon hygienian omavalvonta – tapaustutkimus leikkausosastojen pintojen hygieniasta High-tech sairaala -tutkimushankkeessa, Gun Wirtanen, VTT Expert Services Oy
Best hygiene practices in food processing industry and their application to health care, Mr. Huub Lelieveld, EHEDG European Hygienic Engineering & Design Group
Hygienian omavalvontajärjestelmän toteuttaminen elintarviketeollisuudessa, ELT Marjatta Rahkio, Maitohygienialiiitto
Hygieniakartoitus siivouspalvelukonseptin kehittämisen tukena, Tiina Timonen, Servisole Oy Siivouspalvelu
Ilmastointipalkkien ja ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen ja desinfiointi terveydenhuollossa, Kimmo Haapalainen, Lifa Air Oy
Automaattisen käsihuuhdeannostelijan koekäyttö ja käsihygieniatutkimus vuodeosastolla, Päivi Godden, KiiltoClean Oy
Potilasjalkineiden ja niiden puhdistettavuuden kehittäminen, Tiinaliisa Tani-Lahtinen, Laitosjalkine Oy
Monikäyttöisen leikkausliinan ja huoltokonseptin kehittäminen, Maarit Kaihlanen, KaihlaSet Oy
Uusi leikkausosaston työasukonsepti, Hannu Salmela, VTT
Kestokäyttöisen leikkaustakin suunnittelu ja toteutus, Anne Lintukorpi, Uudenmaan Sairaalapesula Oy

21.3.2012
High-tech sairaala tutkimushankkeen loppuseminaari

Tutkimushankkeen loppuseminaari järjestettiin 21.3.2011 VTT:llä Tampereella. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tuloksia sairaalaympäristön korkean hygienian hallinnasta, erityisesti liittyen leikkausosastojen hygieniaan, puhtaaseen ilmaan, staattisen sähkön hallintaan ja logistiikkaan. Tilaisuuteen osallistui yli 80 henkeä.

Tutkimushankkeen loppuraportti on ladattavissa täältä (pdf, 2.2 MB).

Tilaisuuden esitykset:
Loppuraportin esittely, Salme Nurmi, VTT
Korkea hygienia leikkausosastoilla - mikrobiologiset kartoitukset, tulosten raja-arvot ja niiden merkitys, Gun Wirtanen ja Satu Salo, VTT Expert Services Oy
Puhdas ilma leikkausosastoilla - tilojen hiukkaspitoisuudet, puhtausluokat ja painesuhteet, Seppo Enbom ja Kimmo Heinonen, VTT
Staattisen sähkön hallinta sairaalaympäristöissä, Hannu Salmela ja Tapio Kalliohaka, VTT
Logistiikkatarkastelut HT-sairaala -tutkimushankkeessa, Hannu Salmela, VTT
Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa – eristystilojen suunnitteluun ja käyttöön liittyviä ohjeita, Marko Hyttinen, Itä-Suomen yliopisto
30.6.2011
High-tech sairaalafoorumin kansainvälinen seminaari


Ohjelma

High-tech sairaalafoorumi järjesti kansainvälisen seminaarin 30.6.2011 kolmipäiväisen FiberMed11-konferenssin yhteydessä. Konferenssiin osallistui kuulijoita ja puhujia yli 20 maasta. High-tech sairaala -seminaari keskittyi konferenssissa hygienian hallintaan ja infektioiden torjuntaan liittyviin aiheisiin. Seminaari tarjosi ajankohtaista ja uusinta tutkittua tietoa korkean hygieniatason ylläpitämisestä sairaalaympäristössä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä.

Pääpuhujat seminaarissa olivat professori Ojan Assadian, Medical University of Vienna ja tohtori Elsebeth Tvenstrup Jensen, Danish National Center for Antimicrobials and Infection. Lisäksi seminaarissa kuultiin esityksiä High-tech sairaala –projektien tuloksista sekä yritysten uusista tuotteista ja palveluista


24.11.2010
High-tech sairaalafoorumi kokosi yhteen hygienian ja puhtauden ammattilaiset


Foorumin aloitusseminaari järjestettiin 24.11.2010 KiiltoClean Oy:llä Lempäälässä. Tilaisuudessa esiteltiin sairaalainfektioiden hallintaa ja niiden taloudellista merkitystä, elektoniikka- ja lääketeollisuuden hyväksi havaittuja tuotantotapoja sekä keskusteltiin osallistujien odotuksista muodostettavalle yhteistyöverkostolle. Tilaisuus keräsi yli 60 sairaaloiden, teollisuuden ja tutkimuslaitosten edustajaa.


Vilkkaan paneelikeskustelun ja palautteen perusteella foorumitoiminta koetaan tärkeänä ja positiivisena asiana. Foorumin tulevista tavoitteista ja tehtävistä esiin nousivat tiedonvälitys, kansallinen ja kansainvälinen käytäntöjen benchmarkkaus, koulutus, verkoston laajentaminen sekä uudet kehityshankkeet. Runsas palaute ja kehitysehdotukset antavat hyvät eväät foorumityön suuntaamiselle jatkossa.

Foorumin seuraava tilaisuus järjestetään 30.6.2011 kansainvälisen FiberMed 2011 -konferenssin yhteydessä Tampere-talolla.

Seminaarin esitykset:
High-tech sairaalafoorumi, Jari Erkkilä, Tamlink Oy
KiiltoCleanin esittely, Arja Seppälä, KiiltoClean Oy/Farmos Oy
Turvallisuus-ohjelma, Pekka Nykänen, Pöyry Telecom Oy/Tekes
High-tech sairaala -hankkeiden esittely, Salme Nurmi, VTT
Infektioturvallinen sairaala, Veli-Jukka Anttila, HUS
Sairaalainfektioiden taloudellinen merkitys, Mari Kanerva, HUS/THL
Lääkkeiden hyvät tuotantotavat, Matti Rosengren, Santen Oy
Puhdas elektroniikkatuotanto, Pasi K. Tamminen, Nokia Oyj

Panelistit:
Asiakasjohtaja Harri Airaksinen, VTT (pj)
Infektiolääkäri Pertti Arvola, TAYS
Senior Specialist Pasi K. Tamminen, Nokia Oyj
Hoitotyön johtaja Tuula Rantala, Tekonivelsairaala Coxa Oy
Tuotepäällikkö Anne Lintukorpi, Uudenmaan Sairaalapesula Oy
Erikoistutkija Gun Wirtanen, VTT
Tuotekehityskemisti Heikki Illi, Farmos Oy.

Kutsu ja ohjelma
Kutsu ja ohjelma (pdf)