High-tech sairaala - Yritysryhmä

Korkean hygienian uudet tuotteet ja palvelut

Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten korkean hygienian hallintaan liittyviä tuotteita, palveluja, prosesseja ja konsepteja ja siten luoda uutta liiketoimintaa sairaaloiden ja terveydenhuollon arvoketjussa. Tulevaisuuden tarpeita vastaavat palvelukonseptit ja -kokonaisuudet edesauttavat hygieniakriittisten ympäristöjen hallintaa ja mahdollistavat kustannussäästöjä julkisen sektorin ja muiden loppukäyttäjien näkökulmasta.

Hankkeen koordinoijana toimii Tuotekehitys Oy Tamlink ja sen käynnistäjinä on ryhmä suojausmateriaaleja, suojaustuotteita, puhdistusaineita, huoltopalveluja ja huoltolaitteistoja tuottavia yrityksiä sekä VTT.

High-tech sairaala tutkimushanke ja yritysryhmähanke muodostavat vuorovaikutteisen kokonaisuuden, jossa tutkimushankkeen tulokset voidaan nopeasti ja tehokkaasti hyödyntää yritysten tuotteiden, palvelujen ja konseptien kehityksessä kansainvälisille markkinoille. Tutkimushankkeessa mukana olevat sairaalat ovat keskeisessä roolissa uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Toimintamalli High-tech sairaalahankkeiden välillä.


 

 
Yritysryhmän Extranet
Kirjaudu