High-tech sairaala - Tutkimus

Korkean hygienian hallintakonseptit sairaalassa

Projektissa tutkitaan ja kehitetään korkean hygienian kokonaisvaltaista hallintaa terveydenhoitosektorilla sekä luodaan uusi korkean hygienian hallintakonsepteja sairaaloille hyödyntäen high-tech teollisuudessa mm. elektroniikka- ja lääketeollisuudessa toimiviksi havaittuja puhtaan tuotannon käytäntöjä.

Projektin koordinaattorina toimii VTT ja se toteutetaan tutkimalla viiden yhteistyösairaalan casekohteita. Projektissa tutkitaan sairaalan korkean hygienian arvoketjuja ja niiden toimintaa, tunnistetaan mahdollisia ongelmakohtia, kontaminaatiorajapintoja, analysoidaan riskejä sekä laaditaan ratkaisu- ja toimenpidemalleja soveltamalla elektroniikka- ja lääketeollisuuden puhtaan tuotannon GMP- ja CPT käytäntöjä (Good Manufacturing Practices, Clean Production Technologies).

Projektin tulokset vaikuttavat myönteisesti korkean hygienian kokonaisvaltaiseen kehittymiseen, sairaalainfektioiden ja niistä aiheutuvien kustannusten hallintaan sekä terveyspalveluiden kokonaistaloudellisuuteen.

HT-sairaala tutkimusryhmä: lähtökohta hygienian hallintakonseptille.


 

 
Tutkimusryhmän Extranet
Kirjaudu